De historie van Boulevard Café

Op 1 mei 1920 kregen Chiel en Antje Verhoeven de vergunning: "tot het verkopen van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop in de voorkamer groot 49,30 m2 van het huis № 35 aan de Noordstraat te Tilburg"

In 1948 namen Janus van Abeelen en Mia van Abeelen-Verhoeven het café van hun ouders over. In 1960 moest het café-pand gesloopt worden in verband met verbreding van de Lange Schijfstraat en verleggen van de Spoorlaan. Janus en Mia kochten daarom iets verderop in de straat twee winkelpandjes, die ze verbouwden tot café/zaal met daarboven woonhuis.

In een artikel in HP-de Tijd van 27-06-1997 over Tilburg lezen we: " Schuin tegenover het station aan de Spoorlaan handhaaft zich nog steeds " café Boulevard " - de uitbaters waren alvast
vooruit gelopen op de komst van een boulevard-achtige stationszone maar er kwam een brede racebaan en nu denderen de verkeersstromen langs de ramen van het populaire café." Janus bouwde in de jaren '60 en '70 letterlijk en figuurlijk aan zijn Boulevard café.

In 1968 werd richting Spoorlaan 'n stuk aangebouwd en zodoende kon het café met nog 'n zaaltje worden uitgebreid. Talloze trouwpartijen en allerlei feesten zijn er in die jaren gehouden. Heel veel verenigingen vonden er hun "thuis" en soms was het café met zijn twee zalen nog te klein om iedereen onderdak te bieden. De woonkamer boven werd dan gebruikt om 'n vereniging niet te hoeven teleurstellen.
Na veertig jaar, in 1988 stoppen Janus en Mia en niet één van de zeven kinderen wilde de zaak voortzetten. Het café werd daarop verhuurd, maar na twee falende uitbaters nam in 1993 zoon Marcel 't besluit om zijn baan als onderwijzer op te geven om het eens zo florerende Boulevard café weer nieuw leven in te blazen.

In 2012 besluiten Janneke en Jop van Abeelen, samen verder te gaan met het café, na er al jaren lang samen met Marcel en Lia te hebben gewerkt.

Sinds 2016 runt Jop samen met zijn vrouw Dieke het café.